การประชุม Global Sustainable Development Congress 2024 ณ กรุงเทพฯ

รวบรวมผู้นำทางความคิดและนักสร้างสรรค์ระดับโลกจำนวน 3,000 คนมารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขเร่งด่วนสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านความยั่งยืนระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาระดับอุดมศึกษา, รัฐบาล, อุตสาหกรรม และสังคมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

การประชุมท้าทายความคิดแบบเดิมๆ เกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาระดับอุดมศึกษา, รัฐบาล, ธุรกิจ และสังคมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ การประชุมครั้งนี้ทำหน้าที่เป็นการเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยและธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกขับเคลื่อนการศึกษา, การวิจัย, นวัตกรรมและโครงการเผยแพร่สู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้

เข้าร่วมการสนทนาโดยตรงกับผู้เข้าร่วมทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

สำรวจวาระการประชุม พบกับการเป็นผู้นำทางความคิด, การอภิปรายเชิงโต้ตอบ, การอภิปรายแบบใกล้ชิด และเวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติมากกว่า 130 ชั่วโมง วาระการประชุมประกอบด้วยแนวทางหลัก 6 แนวทาง

ซึ่งแต่ละแนวทางมุ่งเน้นในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) รวมถึงชุดแนวทางเด่นที่มุ่งเน้นไปที่แนวทางปฏิบัติจริงในการแก้ไขวิกฤติความยั่งยืน

หากกำลังมองหาที่พัก ขอแนะนำ โรงแรม The Continent และ โรงแรม The Coach ตั้งอยู่ในทำเลสะดวก อยู่ห่างออกไปเพียง 2 กม. หรือสามารถใช้รถไฟฟ้า MRT เพีนงแค่สถานีเดียวจากสถานีสุขุมวิทถึงสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รูปภาพโดย Global Sustainable Development Congress 2024

BOOK NOW