ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

         QSNCC ย่อมาจาก “ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” ซึ่งเป็นศูนย์การประชุมที่โดดเด่นตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ตั้งชื่อตามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระมเหสีแห่งประเทศไทย QSNCC ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการประชุม นิทรรศการ คอนเสิร์ต และงานสังสรรค์ขนาดใหญ่อื่นๆ มีชื่อเสียงในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และได้จัดกิจกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยห่างเพียงแค่ 1 สถานนีรถไฟฟ้าจากโรงแรม The Coach หรือจะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์โดยสารเพียงแค่ 10 นาที

เดือนตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

BOOK NOW